Ekonomika

Nejnovější údaje o vývoji tuzemské ekonomiky, a to od vývoje hrubého domácího produktu po dynamiku nezaměstnanosti či inflace
Hrubý domácí produkt (celoroční hodnoty, % yoy)
-0,2 % yoy
2023
Inflace (celoroční hodnoty, % yoy)
2,3 % yoy
2024
Průmyslová produkce (celoroční hodnoty, % yoy)
-1,3 % yoy
2024
Dynamika mezd (% yoy)
7,0 % yoy
Q1 / 2024
2,0 % yoy
červen 2024
-3,2 % yoy
květen 2024
2,7 %
květen 2024
Indikátory důvěry indexy, dlouhodobý průměr = 100
3,7 % yoy
červenec 2024
Komentáře