Průmysl se v září meziročně propadl o 5 %

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Průmysl se v září meziročně propadl o 5 % ilustrační foto
Průmyslová produkce se v září meziročně propadla o 5 % a zaostala tak za očekáváním trhu, který předpokládal snížení produkce o 3 % yoy po srpnovém mírnějším poklesu o 1,7 % (graf 1). Hlavní příčina silného poklesu v září byla tažena výrobou elektřiny z titulu teplejšího počasí a odstávek, nicméně celá řada odvětví zpracovatelského průmyslu meziročně klesá a potvrzuje, že tuzemský průmysl se nachází v recesi. Ne příliš optimistické vyhlídky pak naznačuje i pokračující pokles nových zakázek. Za celý letošní rok tak průmysl stejně jako HDP míří do červených čísel, zatímco v loňském roce vzrostl o 2,5 %. 

Stejně jako v předešlých měsících táhla průmysl dolů výroba elektřiny, tento faktor se však v září dále prohloubil, když se výroba elektřiny meziročně propadla o víc než 17 % (graf 2) a negativně tak přispěla k růstu ve výši 1,5 pb. Propad ve výrobě elektřiny daný teplejším počasím a odstávkami tak vysvětluje zhruba třetinu silného meziročního poklesu průmyslu v září. Nicméně i další důležitá odvětví zpracovatelského průmyslu se v září citelně propadla, zejména výroba strojů či výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (viz graf 3). Poprvé od dubna minulého roku mírně negativně přispěla i výroba automobilů, která v první polovině roku průmysl táhla (graf 4). Naopak k růstu přispěla zejména výroba léků (20 % yoy, +0,3 p.b.).

Z meziměsíčního pohledu průmysl poklesl o 1,8 %, výroba elektřiny o silných 7 %, ale i samotný zpracovatelský průmysl o 1,3 %, což je výrazně pod celoročním průměrem ve výši -0,3 %. 

Nové zakázky meziročně poklesly o 5 %, což bylo taženo zejména domácími zakázkami, které poklesly o silných 12 %, zatímco u zahraničních meziroční propad zvolnil na 1,5 %. Jde nicméně o hodnoty v nominálním vyjádření, tj. bez vlivu růstu cen, což reálný propad zesiluje (graf 5).

Zářijový průmysl citelně zklamal, a ačkoli část slabých čísel jde na vrub technickým vlivům odstávek ve výrobě energií a teplenějšímu počasí, nic se nemění na tom, že propad zaznamenává většina odvětví zpracovatelského průmyslu. Tuzemský průmysl tak prochází recesí, a ačkoli předstihové indikátory naznačují zlepšení očekáváné výroby zejména u automobilek, za celý letošní rok míří tuzemský průmysl do červených čísel.