ČBA Prognóza

Prognóza ČBA vzniká každé čtvrtletí jako konsensus prognóz vybraných tuzemských bank. Základní shrnutí aktuální prognózy ČBA v několika číslech a komentářích je nastíněno níže, detailní informace lze nalézt v části „ČBA Prognóza“.
HDP
0 % yoy
rok 2023
Tuzemská ekonomika v letošním roce bude stagnovat, v příštím vzroste přes 2 %
Nezaměstnanost
0 %
průměr roku 2023
Trh práce zůstává dle podílu nezaměstnaných osob v dobré kondici a opět překvapil pozitivnějším vývojem, odhad vývoje nezaměstnanosti se tak v nové prognóze mírně zlepšil
Průměrné mzdy
0 %
průměr roku 2023
Mzdová dynamiky v 1. čtvrtletí zaostala za očekáváním, odhady růstu se tak mírně snížily, letos by měly mzdy růst o necelých 9 %, v příštím roce o 6,5 %.
Inflace
0 %
průměr roku 2023
Inflace se bude letos pohybovat kolem 11 %, v příštím roce klesne k 2,5 %, jednotlivé odhady se pro příští rok liší, obecně se však riziko nad očekávání vysoké inflace v příštím roce snížilo
2týdenní repo sazba ČNB
0 %
konec roku 2023
Prognóza čeká pokles sazeb ČNB již v letošním roce, řada prognóz však počítá s prvním snížením až zkraje příštího roku. Na konci rok 2024 by měla hlavní sazba ČNB klesnout na 4,25 %
Koruna
0 Kč/€
konec roku 2023
Koruna setrvává v nové prognóze u hranice 24 Kč za euro, rozptyl odhadů kurzu zůstává stejně jako v dřívějších prognózách značný, a to zejména pro rok příští, kdy se pohybuje pro konec roku od 23 po 24,5 Kč za euro.
MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA ČBA 3Q 23 titulní obrázek


Srpen 2023: Tuzemská ekonomika na hraně recese, letos bude stagnovat a v příštím roce vzroste jen mírně. Inflace se výrazně sníží

MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA ČBA 2Q 23 titulní obrázek
MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA ČBA 1Q 23 titulní obrázek


Únor 2023: V letošním roce bude tuzemská ekonomika stagnovat, v první polovině roku hrozí stále mělká recese. Inflace klesne pomaleji a za celý letošní rok překoná hranici 10 %

MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA ČBA 4Q 22 titulní obrázek


Listopad 2022: Tuzemská ekonomika směřuje do mírné recese, v příštím roce bude hrubý domácí produkt jen stagnovat. Inflace bude klesat pomaleji a za celý příští rok se bude pohybovat kolem 10 %

MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA ČBA 3Q 22 titulní obrázek


Srpen 2022: Česká ekonomika letos poroste o 2,4 %, v příštím roce o 1 %. Inflace se přiblíží k 20% hranici a zvýšená zůstane i v příštím roce.