Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily, stále si ale vedou dobře

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily, stále si ale vedou dobře ilustrační foto
Maloobchodní tržby (bez automobilů) v dubnu zpomalily a meziměsíčně stagnovaly, z meziročního pohledu rostly o 5,3 % po březnovém růstu o 5,8 % (po revizi, dříve 6,1 % yoy) a nepatrně tak zaostaly za očekáváním analytiků dle Reuters ve výši 5,5 %. Uvedený meziroční růst je po očištění o rozdílné počty pracovních dní, bez očištění však činil 7,6 % yoy, protože letošní duben měl o 3 pracovní dny více než před rokem. Rozkolísanost tržeb posledních dvou měsíců byla tažena i velikonočními svátky, které letos částečně již připadly na březen. Po nad očekávání silném březnu je však dubnový vývoj stále příznivý, ačkoli silnější meziroční dynamice pomáhá i nižší srovnávací základna z loňska. Průměrný meziroční růst reálných tržeb od ledna do dubna činí 4,3 %, což je příznivá hodnota, která potvrzuje sílící spotřebu domácností z titulu postupně rostoucích reálných mezd a zlepšující se nálady spotřebitelů. Dle současného konsensu by měly reálné tržby letos vzrůst o 2,5 % poté, co v loňském roce poklesly o 4,5 %. Současná data však spíše naznačují možnost rychlejšího růstu.
Z meziměsíčního pohledu (po sezónním očištění) tržby v dubnu reálně pouze stagnovaly, zatímco v březnu vzrostly o silných 1,2 %. U samotných potravin v dubnu dokonce mírně poklesly (-0,2 % po +0,5 % v březnu), u nepotravinářského zboží rostly jen nepatrně (+0,1 po 1,7 % v březnu). Slabší meziměsíční vývoj v dubnu je však do jisté míry očekávatelný, jelikož letošní březnové hodnoty byly velmi příznivé z titulu toho, že velká část velikonočních nákupů připadla právě již na březen.
V meziročním srovnání pokračoval již pátý měsíc v řadě růst tržeb, ten v dubnu mírně zpomalil z 5,8 % na 5,3 %. Hodnoty jsou očištěny o březnový menší počet pracovních dní (-3 meziročně) a naopak dubnový vyšší počet (+3), bez očištění o zmíněné kalendářní vlivy tržby v dubnu vzrostly o 7,6 % po 3,5 % v březnu. Z titulu kalendářních vlivů jsou rozdíly výrazné jak pro potravinářské, tak nepotravinářské zboží (grafy 1-3). 
Dubnové maloobchodní tržby si tak po březnovém pozitivním překvapení stále vedly dobře, ačkoli nepatrně skončily za konsensem, rozpětí odhadů však bylo velmi široké (3,5-6,4 %), což dokresluje nejistotu spojenou s dopady velikonočních svátků. Za celý letošní rok rostou tržby meziročně v průměru o 4,3 %, 2,6 % u potravin a 5,7 % u nepotravinářského zboží, což je vývoj nad očekávání. Maloobchodní tržby posledních měsíců tak potvrzují, že spotřeba domácností oživuje z titulu obnoveného růstu reálných mezd a zlepšující se důvěry domácností. Zatímco v posledních dvou letech maloobchodní tržby klesaly o 3,9 a 4,5 % (graf 4), letos konsensus ekonomů očekává jejich růst o 2,5 %. Z dlouhodobějšího pohledu se však reálné tržby stále pohybují zhruba 2 % pod průměrnou úrovní roku 2019 (graf 5).