Průmysl v dubnu meziročně mírně poklesl

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Průmysl v dubnu meziročně mírně poklesl ilustrační foto
Průmyslová produkce v dubnu meziročně poklesla o 0,4 %, zatímco konsensus analytiků dle Reuters očekával meziroční stagnaci (graf 1). Meziroční propad se tak zmírnil z březnových -2,9 %. Hodnoty jsou upravené o rozdílný počet pracovních dní, v letošním dubnu jich bylo o 3 více, v březnu o 3 méně, bez očištění tak průmysl v březnu meziročně poklesl o 11 % a v dubnu o 9 % vzrostl. Z meziměsíčního pohledu výroba vzrostla o 0,6 % poté, co v březnu o 1,6 % poklesla. K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba ostatních dopravních prostředků, negativně naopak působila výroba elektřiny z důvodu odstávek a nižší spotřeby vlivem teplejšího počasí. Výroba automobilů mírně klesla. Také nové zakázky meziměsíčně poklesly a meziroční růst zpomalil o 3,6 %, ty domácí jen stagnovaly.  Za celý rok 2023 průmysl poklesl o 1,2 % (po revizi), pro letošní rok konsensus ekonomů čeká růst průmyslu kolem 1,5 %, nicméně od ledna do dubna průmysl klesá o 0,8 %.
Z meziměsíčního pohledu (po sezónním očištění) průmysl v dubnu vzrostl o 0,6 %, zatímco v březnu se o silných 1,6 % propadl. Meziměsíční dynamika je však letos rozkolísaná, jelikož v únoru zase výroba poskočila přes 2 %.  Nejvíce přispěla k dubnovému růstu výroba strojů a zařízení a ostatních dopravních prostředků. Výroba aut stagnovala (po březnovém poklesu), mírně klesla i výroba chemických látek, stavebních materiálů či elektrických zařízení a také výroba elektřiny. 
Z meziročního pohledu průmysl poklesl o 0,4 % po 2,9 % v březnu. Jedná se o hodnotu očištěnou o kalendářní vlivy. K růstu nejvíce přispěla výroba ostatních dopravních prostředku (+33 %), negativně naopak působila výroba elektřiny z důvodu odstávek a nižší spotřeby vlivem teplejšího počasí (-10 % yoy). Výroba automobilů meziročně klesla o 0,9 % po -6 % v březnu (graf 2).
Nové zakázky v dubnu meziměsíčně mírně poklesly a meziroční dynamika zpomalila z 5,4 na 3,6 %. Domácí spíše stagnují. Dvouciferný růst nových zakázek v automotive v únoru a březnu taktéž citelně zpomalil na 7 % (graf 3).
Vývoj v průmyslu tak naráží na skutečnost, že automotive v letošním roce jej nebude moci tak výrazně podpořit. Zatímco příspěvek k růstu loni ze strany automotive byl silných 2,9 procentního bodu a bez něj by tak průmysl propadl o více než 4 %, letos činí příspěvek jen 0,2 p.b. Tuzemský automotive si obecně vede dobře, oproti lednu až dubnu roku 2019 je letošní výroba o téměř 20 % vyšší, pouze však nebude moci letos růst dvouciferným tempem jako v posledních dvou letech. Očekávaný slabší vývoj pak naznačují i předstihové indikátory, kdy se květnová důvěra v průmyslu snížila – pokud se však podíváme na detailní vývoj dle odvětví, je patrné, že pozitivní vývoj v posledních měsících táhl zejména automotive a naopak ten má výhled na výrobní činnost či zahraniční poptávku pro příští měsíce spíše negativní (graf 4). To naznačuje, že zlepšení průmyslu v příštích měsících příliš pravděpodobné není. Poslední konsensus ekonomů sice předpokládá, že tuzemský průmysl letos vzroste o 1,5 %, to by byl však ve světle posledních čísel nakonec poměrně pozitivní vývoj, jelikož od ledna do dubna prozatím klesá o 0,8 % (graf 5).