Nezaměstnanost v dubnu klesla na 3,7 procenta

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Nezaměstnanost v dubnu klesla na 3,7 procenta ilustrační foto
Podíl nezaměstnaných osob (dle metodiky MPSV) v dubnu poklesl z 3,9 % na 3,74 %, což bylo v souladu s odhadem analytiků. Tradičně nezaměstnanost s příchodem jarních měsíců klesá v souvislosti se zahájením sezónních prací. V letošním roce – a to navzdory nadstandardně teplému počasí, které umožnilo zahájit sezónní práce dříve – však nezaměstnanost klesá pomaleji, než by odpovídalo tradičnímu vývoji dřívějších let. Podíl nezaměstnaných osob tak poklesl jen velmi mírně a méně, než odpovídá tradiční sezónnosti (graf 1). Podíl nezaměstnaných osob očištěný o sezónní vlivy od konce minulého roku mírně roste, a kosmeticky se zvýšil i v dubnu (graf 2). 

Počet uchazečů o zaměstnání se v dubnu snížil o 8,5 tisíce na 280 tisíc. Meziměsíční pokles byl však nižší, než odpovídá tradičnímu dubnovému vývoji (graf 3). Pokud obhlédneme specifické pandemické roky 2020 a 2021, je pokles počtu uchazečů v letošním dubnu nejslabší od roku 2009, kdy mírně vzrostl. V letech 2016 až 2019 se průměrně snižoval počet uchazečů v dubnu o 24 tisíc. Z pohledu sezonně očištěných čísel meziměsíčně počet uchazečů vzrostl o necelé 1 %, stejně jak v březnu a meziměsíční růst stabilně pokračuje od září minulého roku.

Počet volných pracovních míst vesměs stagnoval, resp. nepatrně poklesl, na 268 tisíc a meziročně je nižší o 5,8 %. Ačkoli věrohodnost této statistiky je někdy zpochybňována a na samotné údaje v absolutní hodnotě je potřeba nahlížet s určitou rezervou, trend vývoje počtu volných pracovních míst také naznačuje mírné ochlazování trhu práce, jelikož počty volných míst po sezónním očištění od prosince minulého roku meziměsíčně klesají, ačkoli v dubnu jen stagnovaly.

Tuzemský trh práce je sice nadále ve stavu, kdy řada zaměstnavatelů má problém najít vhodné zaměstnance, určité známky ochlazování v posledních čtvrtletích však patrné jsou a tento vývoj bude pravděpodobně pokračovat po zbytek letošního roku. Dle předstihových indikátorů Evropské komise plánují v příštích měsících zaměstnanost snižovat firmy v průmyslu a ve službách, naopak v maloobchodu či stavebnictví by měla zaměstnanost růst (graf 4). Nová prognóza ČBA očekává nárůst podílu nezaměstnaných osob v letošním roce na 3,8 % (obdobně jako prognóza ČNB či ministerstva financí). To je však stále nižší hodnota, než jsme pozorovali v roce 2017, kdy již tuzemský trh práce začal čelit známkám přehřívání (graf 5).