Dubnové ceny výrobců zklidnily obavy ze zrychlení inflace

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Dubnové ceny výrobců zklidnily obavy ze zrychlení inflace ilustrační foto
Ceny výrobců v dubnu vyznívají poměrně příznivě, skokový růst cen rostlinné výroby z března se korigoval a ceny meziměsíčně citelně poklesly. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně mírně rostly dle očekávání analytiků, velká část z toho však byla na vrub rozkolísaným cenám energií. Ceny služeb také meziměsíčně mírně rostly, stejně jako v minulém měsíci byl však růst v souladu s běžným vývojem před-inflačních let, ačkoli u některých částí služeb setrvává růst dynamičtější. Dnešní čísla tak přináší mírný optimismus, že by se skokový růst cen potravin zaznamenaný v dubnu mohl mírně zkorigovat, zároveň opětovně meziměsíčně klesly ceny potravinářské výroby. Navzdory tomu se však domníváme, že ČNB bude z pohledu dalšího nastavování měnové politiky opatrnější a od června bude snižovat sazby jen po tradičních čtvrtkách. 
Ceny průmyslových výrobců v dubnu vzrostly o 0,2 % mom v souladu s odhadem analytiků. Meziroční dynamika pak z důvodu srovnávací základny dosáhla 1,4 % (graf 1a), což představuje první meziroční růst v letošním roce. Detaily však ukazují, že velký díl na meziměsíčním růstu měly ceny energií, zejména ropných produktů, které reagovaly na vyšší ceny ropy na světových trzích. Také meziroční zrychlení cen výrobců na 1,4 % bylo taženo zejména energiemi a jejich nižší srovnávací základnou. Pozitivní zpráva je, že po březnovém proinflačním působení cen potravinářských výrobců se v dubnu tento vývoj obrátil a ceny výrobců potravin opět nepatrně meziměsíčně poklesly. Přitom vazba mezi vývojem cen potravin ve spotřebním koši a vývojem cen potravinářské výroby je poměrně úzká a v souvislosti s dubnovým růstem cen potravin jde tak o další vesměs pozitivní signál.
Ceny zemědělských výrobců v dubnu korigovaly svůj silný meziměsíční růst v předešlém měsíci a jejich ceny poklesly o 3,5 % mom (po 3,2% růstu). Jak březnový, tak dubnový růst letošního roku je zcela mimo běžnou sezónnost a naznačují tak, že po březnovém skokovém růstu přišla korekce, a to zejména u rostlinné výroby. Ta meziměsíčně poklesla o 7,5 %. Z meziročního pohledu pokračuje tak dvouciferný pokles cen zemědělské výroby (graf 1b a graf 2).
Ceny stavebních prací meziměsíčně nepatrně rostly (0,2 %), což je však velmi blízko dlouhodobého průměru pro duben, meziročně ceny rostly o 2 %, obdobně jako v předešlých měsících. Ceny stavebního materiálu pokračovaly v nepatrném růstu, meziměsíčně byly nižší o 1,5 % (graf 3).

Ceny služeb pro podniky rostly o 0,7 % mom, obdobně jako v březnu. To je taktéž v souladu s běžným dubnovým vývojem předešlých let (graf 4). To je další uklidňující zpráva po únoru, kdy ceny služeb rostly citelně nad běžnou sezónnost a zvyšovaly obavy o persistenci inflace v tomto cenovém okruhu. Meziročně ceny služeb zpomalily tempo růstu z 4,1 na 3,4 %, což je nejnižší dynamika od ledna 2022. Tento pozitivní vývoj mírně kazí jen skutečnost, že ceny tržních služeb bez reklamních služeb rostly citelně nad běžnou dubnovou sezónnost a stále tak je potřeba ceny služeb blíže sledovat.

Dubnová čísla tak vyznívají poměrně příznivě, jednak potvrzují březnové vyznění z pohledu postupného zklidňování inflačních tlaků ve službách, zároveň přináší korekci v cenách rostlinné výroby, což snižuje rizika přenosu do cen potravin pro spotřebitele. I přes tento relativně pozitivní vývoj se však domníváme, že ČNB nastolí od června mírně opatrnější přístup k uvolňování měnové politiky a bude již postupovat ve snižování sazeb pouze v krocích o čtvrt procentního bodu.