Inflace v červnu klesla na 2 procenta

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Inflace v červnu klesla na 2 procenta ilustrační foto
Červnová meziroční inflace poklesla z 2,6 % na 2 % a skončila tak citelně pod odhadem trhu (+2,5 yoy/ +0,2 mom dle Reuters) i starším odhadem ČNB (2,4 %). Meziměsíčně ceny poklesly o 0,3 %, zatímco obvykle v červnu i v dobách běžné inflace mírně rostou. Hlavní příčina červnového překvapení šla opět na vrub rozkolísaným cenám potravin a alko a nealko nápojům a také slabšímu růstu cen dovolených, ve směru nižší inflace pak působil i pokles cen pohonných hmot, ten byl však z předběžných dat očekáván. Inflace se tak opět dostala na 2% cíl ČNB (graf 1). 

Z pohledu meziměsíčního vývoje červnové inflace ve srovnání s dlouhodobým průměrem je patrné, že protiinflačně působily nejvýrazněji právě výše zmíněné položky (tab 1), jejichž meziměsíční vývoj v letošním červnu byl nejvýrazněji pod dlouhodobým průměrem. Naopak více protiinflačním směrem pak šly ceny telekomunikací, odívání či stravování (graf 2).

Nadále tak platí, že protiinflačně působí zejména ceny zboží, ty meziměsíčně poklesly o 0,5 % a meziročně stagnovaly, zatímco ceny služeb meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, což je stále hodnota nad dlouhodobým průměrem červnových hodnot let 2010-2020 (graf 3). Meziročně ceny služeb tak stále rostou o silných 4,9 %, ačkoli oproti předchozímu měsíci růst zpomalil z 5,3 %.

Naopak očekávané zlevňování cen energií vzhledem k avizovaným změnám ceníků významných dodavatelů se prozatím do inflace v červnu příliš nepropsalo a ceny energií se proti květnu snížily jen mírně, ceny elektřiny z meziročního pohledu zpomalily růst z 11,1 na 10,6 % a ceny zemního plynu prohloubily meziroční pokles z 6,6 na 7,9 %. Celkově tak jejich příspěvek k meziročnímu poklesu inflace byl poměrně utlumený (graf 4).

Dnešní pokles inflace je tak opticky příznivější, než napovídá detailní struktura inflace, jelikož nižší číslo bylo do velké míry taženo rozkolísanými položkami, jako byly ceny pohonných hmot, potravin a alko a nealko nápojů. Tyto položky v letošním roce již několikrát ukázaly, jak mohou citelně inflaci ovlivnit a nelze tak spoléhat na to, že se jejich protiinflační působení v příštích měsících nezmění. Bez vlivu cen potravin a nealko nápojů by meziroční inflace činila 3,3 %. Pokud odhlédneme tyto rozkolísané položky, příznivé je, že postupně zpomaluje růst cen služeb a také jejich meziměsíční růst se již dostává blíže hodnotám před inflační vlnou, ačkoli je stále mírně nad. Z tohoto pohledu tak lze červnové číslo hodnotit pozitivně.

Pro ČNB je dnešní číslo dobrou zprávou, ačkoli slabší inflační číslo bude zvyšovat sázky na rychlejší pokles sazeb, což bude způsobovat tlak na kurz koruny. Ta se tak dnes přehoupla nad hodnotu 25,3 Kč a oproti začátku června je slabší o téměř 3 %. Prozatím trh předpokládal, že centrální banka na svém příštím jednání začátkem srpna sníží sazby o tradiční čtvrtku.

Tabulka 1: meziroční vývoj inflace dle položek nejvíce zvyšující/snižující YoY inflaci oproti květnu