Maloobchodní tržby v březnu citelně vzrostly

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Maloobchodní tržby v březnu citelně vzrostly ilustrační foto
Maloobchodní tržby (bez automobilů) v březnu výrazně zrychlily, když jejich meziroční růst dosáhl 6,1 % a skokově tak předčil očekávání analytiků dle Reuters ve výši 2,7 %. Uvedený meziroční růst je po očištění o rozdílné počty pracovních dní, bez očištění činil 3,8 % yoy. Na silnější hodnoty za březen je však potřeba nahlížet i v kontextu velikonočních svátků, které letos částečně připadly již na březen a statistické metody čištění je nemusí vždy přesně očistit. Hodnoty posledních měsíců jsou tak rozkolísané z titulu kalendářních vlivů, nicméně hodnoty ze začátku roku potvrzují rychlejší oživování spotřebitelské poptávky.

Z meziměsíčního pohledu (po sezónním očištění) tržby v březnu reálně vzrostl o 1,3 %, což je obdobně silný růst jako v lednu, který byl rovněž výjimečně silný (po revizích). Růst u potravin dosáhl 0,5 %, citelněji však rostly reálné tržby u nepotravinářského zboží, a to o 1,8 %. Meziměsíční hodnoty jsou očištěny o sezónní i kalendářní vlivy, rozložení velikonočních svátků a s nimi souvisejících nákupů však nemusí vždy dobře zachytit. 

V meziročním srovnání pokračoval již čtvrtý měsíc v řadě růst tržeb, ten v březnu pak zrychlil na 6,1 %, což představuje nejsilnější dynamiku od začátku roku 2022. Hodnoty jsou očištěny o menší počet pracovních dní v letošním roce (-3 meziročně), bez očištění meziroční růst tržeb dosáhl 3,8 % (graf 1). Rozdíly v očištěné a neočištěné meziroční dynamice jsou pak významné jak u potravin, tak nepotravinářského zboží (graf 2 a 3). V případě potravin meziroční dynamika zrychlila z 2 na 4 % yoy (po očištění), u nepotravinářského zboží pak z 3,6 na 7,7 % yoy (bez očištění 6,3 % yoy u potravin a 1,9 % u nepotravinářského zboží). 

Březnové maloobchodní tržby tak sice výrazně pozitivně překvapily, hodnoty je však potřeba brát s rezervou vzhledem k silnému působení kalendářních vlivů a Velikonoc. O tyto efekty se sice snaží statistici data čistit, jde však pouze o odhady, které nemusí vždy uvedené faktory přesně zachytit. Maloobchodní čísla bývají také poměrně výrazně revidována, což jejich aktuální vypovídací schopnost rovněž snižuje. I přes uvedené nejistoty je však patrné, že spotřeba domácností v prvním čtvrtletí letošního roku oživuje, a to rychleji, než se předpokládalo. To souvisí s rychleji zlepšující se důvěrou domácností a opětovným růstem reálných mezd. V reálném vyjádření však zůstávají tržby stále o 2 % pod úrovní průměru roku 2019, v případě potravin pak o více než 9 % (graf 4).