Propad maloobchodních tržeb v říjnu meziročně zpomalil

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Propad maloobchodních tržeb v říjnu meziročně zpomalil ilustrační foto
Maloobchodní tržby (bez automobilů) v říjnu pozitivně překvapily, když jejich meziroční propad zpomalil ze zářijových -4,3 % (po revizi, dříve -4 %) na -1,4 %, zatímco tržní konsensus předpokládal pokles o 2,4 %. Hodnoty jsou očištěny o efekt vyššího počtu pracovních dní, bez očištění pak reálné tržby mírně meziročně vzrostly o 0,8 % (graf 1), v obou případech jde o nejlepší meziroční vývoj od dubna minulého roku. V nominálním vyjádření tržby meziročně rostly o 1 % (bez očištění + 3 %).

Z meziměsíčního pohledu (po sezónním očištění) tržby v říjnu reálně vzrostly o 0,6 %, zatímco v předchozích dvou měsících klesaly. Zároveň jde o nejsilnější meziměsíční růst od začátku roku. Růst nastal zejména u nepotravinářského zboží (+1,6 %), zatímco u potravin tržby stagnovaly a u pohonných hmot poklesly o 2 %.

V meziročním srovnání pokračoval propad tržeb jak u potravin (-2,7 % po -3,8 % v září), tak i nepotravinářského zboží, kde se však citelně zmírnil (-1 % yoy po -6,6 % v září). Hodnoty jsou však očištěny o dva pracovní dny navíc, bez očištění tržby u nepotravinářského zboží pak vzrostly o 2,4 % a u potravin poklesly o 2,4 %. U automobilů pak tržby mírně meziměsíčně vzrostly a jejich meziroční dynamika zrychlila na 5,9 %, jak však ukazují informace z registrací nových automobilů za listopad, prodeje opět zvolní. 

I přes říjnové zlepšení se však celkové tržby v říjnu v reálném vyjádření pohybovaly stále pod průměrnou úrovní předpandemického roku 2019, zejména pak u potravin. V tomto ohledu maloobchodní tržby v ČR zaostávají i mezi zeměmi EU. Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 byl jejich pokles od ledna do září nejvyšší ze všech zemí EU a přesáhl 4 % (graf 2), pokles byl tažen zejména nižšími tržbami za potraviny, které propadly o 11 % (graf 3), což je společně s Dánskem také nejvýraznější propad v rámci zemí EU. U tržeb za nepotravinářské zboží sice patří ČR také do poslední pětice zemí, ve srovnání s rokem 2019 však tržby vesměs stagnují (zatímco v Itálii, Belgii, Rakousku či Slovensku poklesly).

Říjnové maloobchodní tržby oproti předchozím měsícům pozitivně překvapily a přinášejí mírný optimismus, že se začíná spotřeba domácností odrážet od svého dna, což je podpořeno i skutečností, že reálné mzdy v mezičtvrtletním pohledu již rostou. Vzhledem k častým revizím maloobchodních tržeb a její volatilitě je však nutné se závěrem počkat na další čísla. Od začátku roku tržby reálně meziročně  klesají o 5,3 % a i přes říjnové zlepšení bude letošní celoroční propad nakonec výraznější, než byl ten v loňském roce (-3,8 %).