Inflace v březnu zůstala na 2 %

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Inflace v březnu zůstala na 2 % ilustrační foto
Březnová meziroční inflace setrvala na 2 % stejně jako v únoru a skončila mírně nad konsensuálním odhadem trhu ve výši 1,9 % yoy (dle Reuters). Starší odhad ČNB čekal 2,9 %, ten je však z počátku února a nereflektuje následný silnější pokles inflace od začátku roku. Meziroční inflace se tak společně s únorovou hodnotou nachází na nejnižších úrovních od konce roku 2018. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 % (graf 1). 

Meziměsíční růst inflace byl tažen zejména růstem cen dálniční známky o 53 %, což i s malou váhou této položky ve spotřebním koši kolem 0,2 % přispělo k růstu inflace o 0,1 p.b. Proinflačně působily také ceny pohonných hmot, které se meziměsíčně zvýšily o 1,6 %. Naopak ceny potravin poklesly pátý měsíc v řadě, což byl hlavní protiinflační faktor (viz Tab 1).

Pokud se podíváme na dlouhodobý průměr březnové inflace v letech 2010 až 2020 ve srovnání s vývojem v letošním roce, je patrné, že proinflačně v březnu působila zejména doprava (vliv dálniční známky a pohonných hmot), ale také například kategorie zdraví či rekreace a kultura, kde ceny v březnu obvykle klesaly více, tj. obecně služby. Naopak ceny potravin klesají, zatímco v březnu obvykle rostly (graf 2).

To potvrzuje dosavadní průběh inflace, který ukazuje, že růst cen ve službách zůstává stále nadprůměrný a inflaci v letošním roce táhnou dolu zejména ceny zboží a převážně potravin. Ceny služeb tak rostly meziměsíčně o 0,4 %, zatímco v březnu v minulosti obvykle klesaly a rostly by letos i po zohlednění mimořádného faktoru zdražení dálniční známky. Z meziročního pohledu tak ceny služeb zrychlily z únorových 5,2 na 5,4 % yoy. Protiinflační vliv cen potravin v letošním roce pak ilustruje i subagregát spotřebního koše po vyloučení potravin, v takovém případě by ceny rostly meziročně o 3,9 % (graf 3).

Z meziročního pohledu byly příspěvky k inflaci obdobné, nejvíce táhly inflaci ceny dopravy, v opačném směru působily ceny potravin (Tab 2). Ty z meziročního pohledu klesají již o 6,6 % a zrychlily pokles z únorových 5,5 %. 

Dnešní číslo do velké míry tak potvrzuje, že letošní inflace se bude nacházet poblíž 2% cíle ČNB a dnešní hodnota posouvá náš celoroční odhad opět mírně směrem dolů k 2,2 %. Ačkoli březnové číslo se nachází již druhý měsíc v řadě na 2% cíli ČNB, pro nastolené tempo snižování sazeb to patrně vliv mít nebude. Pokud ČNB nechtěla zrychlit tempo snižování sazeb na svém posledním měnovém jednání, neučiní tak pravděpodobně ani na tom nadcházejícím začátkem května, a to právě s argumenty nadále silnější inflace ve službách. Stále zároveň existuje riziko, že dosavadní deflační vývoj u potravin v příštích měsících zvolní, obchodníci před Velikonocemi patrně slevové akce omezit nechtěli, v dubnu však může dosavadní trend poklesu potravin zvolnit.

Tabulka 1: příspěvky k meziměsíční inflaci

Tabulka 2: meziroční vývoj inflace dle položek nejvíce zvyšující/snižující YoY inflaci oproti říjnu