Nezaměstnanost v červnu stagnovala

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Nezaměstnanost v červnu stagnovala ilustrační foto
Podíl nezaměstnaných osob (dle metodiky MPSV) v červnu poklesl z 3,62 % na 3,61 %, stagnoval tak po zaokrouhlení na úrovni 3,6 %, což bylo v souladu s odhadem analytiků. Tradičně nezaměstnanost v červnu však obvykle o desetinku klesá. V letošním roce – a to navzdory nadstandardně teplému počasí, které umožnilo zahájit sezónní práce dříve – však nezaměstnanost klesá pomaleji, než by odpovídalo tradičnímu vývoji dřívějších let (graf 1). Podíl nezaměstnaných osob očištěný o sezónní vlivy od konce minulého roku pak mírně roste, a dále se mírně zvýšil i v červnu. Meziročně je vyšší o dvě desetiny procenta a je tak nejvyšší za poslední tři roky, po odhlédnutí pandemických let pak od konce roku 2017 (graf 2). 

Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu snížil o 1,6 tisíce na 272 tisíc. Meziměsíční pokles byl však nižší, než odpovídá tradičnímu červnovému vývoji (graf 3). Pokud odhlédneme specifické pandemické roky 2020 a 2021, je pokles počtu uchazečů v letošním červnu nejslabší od roku 2009, kdy mírně vzrostl. V letech 2016 až 2019 se průměrně snižoval počet uchazečů v červnu o 8 tisíc. Z pohledu sezonně očištěných čísel meziměsíčně počet uchazečů vzrostl o 1,15 % (nepatrně více než v květnu), což byl nejvyšší meziměsíční nárůst od října 2022. Meziroční růst zesílil z 8,5 na 9,5 %. 

Počet volných pracovních míst v červnu meziměsíčně poklesl o 3 tisíce (1,1 %) a meziroční pokles pak zesílil z 6,7 na 8,1 %. Ačkoli věrohodnost této statistiky je někdy zpochybňována a na samotné údaje v absolutní hodnotě je potřeba nahlížet s určitou rezervou, trend vývoje počtu volných pracovních míst také naznačuje mírné ochlazování trhu práce, jelikož počty volných míst po sezónním očištění od prosince minulého roku meziměsíčně klesají.

Tuzemský trh práce je sice nadále ve stavu, kdy řada zaměstnavatelů má problém najít vhodné zaměstnance, určité známky ochlazování v posledních čtvrtletích však patrné jsou a tento vývoj bude pravděpodobně pokračovat po zbytek letošního roku. Pokles podílu nezaměstnaných osob v letošním roce patřil mimo pandemické roky mezi nejnižší od roku 2009. Dle předstihových indikátorů ČSÚ plánují v příštích měsících zaměstnanost snižovat firmy v průmyslu (zejména mimo automotive), ve službách (zejména finanční část služeb), i ve stavebnictví, naopak v maloobchodu by měla zaměstnanost růst (graf 4), což rovněž naznačuje určité ochlazování trhu práce. Na druhou stranu současné prognózy ČBA, ČNB či ministerstva financí stále očekávají nárůst podílu nezaměstnaných osob v letošním roce na 3,8 %, což je stále nižší hodnota, než jsme pozorovali v roce 2017, kdy tuzemský trh práce již začal čelit známkám přehřívání (graf 5).