Nové spotřebitelské úvěry

Úroková sazba (%)

Nové spotřebitelské úvěry

Kategorie
Úvěry a vklady
Zdroj primárních dat
ČNB ARAD
Poznámka
Data neočištěná o kalendářní a sezónní vlivy.
Frekvence dat
měsíční