Tuzemská ekonomika dle zpřesněného odhadu v prvním čtvrtletí stagnovala

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Tuzemská ekonomika dle zpřesněného odhadu v prvním čtvrtletí stagnovala ilustrační foto
Tuzemská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku dle zpřesněného odhadu stagnovala, zatímco první předběžný odhad indikoval mírný mezičtvrtletní růst o 0,1 %. Z meziročního pohledu HDP pokleslo o 0,4 % (předběžný odhad: -0,2 % yoy), graf 1. Ačkoli jsou hodnoty nepatrně horší, než indikoval první předběžný odhad, stále jsou příznivější, než činily původní tržní odhady předpokládající mírný propad ekonomiky začátkem roku a pokračující mírnou recesi. Pozitivní impulz k růstu představoval export z titulu dokončování výroby díky zlepšení dodavatelských vztahů, naopak spotřeba domácností pokračovala v poklesu. Za celý letošní rok tuzemská ekonomika mírně vzroste, pro příští rok lze i vzhledem ke konsolidačnímu balíčku očekávat mírnější růst kolem 2 %.
Struktura růstu byla v prvním čtvrtletí výrazně ovlivněna zejména změnou zásob a navazující akcelerací exportu, a dle očekávání také vývojem spotřeby domácností. Ta mezičtvrtletně poklesla o 1,2 %, ačkoli se oproti předchozím čtvrtletím propad zmírnil, stále byl citelný a meziročně tak spotřeba domácností propadla o 6,4 %, tj. nepatrně nad očekávání poslední prognózy ČNB (viz tabulka).  
Investice byly výrazně ovlivněny právě úbytkem zásob (-8,1 % qoq/ -8,4 % yoy), což působilo negativně jak z pohledu meziročního, tak mezičtvrtletního růstu. Zejména zpracovatelský sektor díky zlepšení v dodavatelských vztazích dokončoval nedodělky z minulého roku. To sice snížilo zásoby, na druhou stranu se však projevilo v akcelerujícím exportu. Ten tak mezičtvrtletně přidal o silných 2,5 % a meziroční dynamika pak dosáhla 9,5 % yoy. Pozitivně k růstu v prvnímu čtvrtletí pak také přispěla spotřeba vlády, která vzrostla o 1,9 % qoq.

Struktura růstu za první čtvrtletí byla ovlivněna dokončováním nedodělků z minulosti, což vedlo k poměrně rozkolísanému vývoji zásob a exportu. Ten byl tak v prvním čtvrtletí hlavním tahounem růstu, nicméně jeho vliv bude postupně slábnout odezněním jednorázových vlivů dokončování nedodělků a obecné vyhlídky na zahraniční poptávku jsou vzhledem ke slábnoucím novým objednávkám v průmyslu spíše opatrné. Naopak hlavním faktorem brzdícím růst bude dále spotřeba domácností, na kterou dopadá dvouciferná inflace a pokles reálných příjmů.  Celkově by tak měla tuzemské ekonomika v letošním roce růst jen kosmeticky o 0,4 %. Pro příští rok poslední prognóza ČBA předpokládá růst o 2,6 %. Představený konsolidační balíček by však měl mít negativní dopad na vývoj HDP kolem půl procentního bodu, růst tuzemské ekonomiky by se tak mohl v příštím roce pohybovat kolem 2 %. Ačkoli se tak ekonomické výhledy začátkem letošního roku zlepšily, za čímž stojí do velké míry klesající ceny komodit a energií z titulu teplejší zimy a pomalejšího čerpání plynu ze zásobníků a odeznívající potíže v dodavatelských vztazích, stále jsou vyhlídky zatíženy řadou rizik, jak například naznačil propad německé ekonomiky v prvním čtvrtletí či nadále slabé předstihové indikátory z průmyslu z okolních zemí, které budou negativně dopadat i na tuzemský průmysl.