Mzdový růst ve 2. čtvrtletí 2023 zaostal za očekáváním, průměrná mzda reálně klesla

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Mzdový růst ve 2. čtvrtletí 2023 zaostal za očekáváním, průměrná mzda reálně klesla ilustrační foto
Růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí dosáhl 7,7 % (graf 1). Oproti předešlému čtvrtletí, kdy meziroční růst dosáhl 8,7 % (před revizi 8,6 %), zpomalil a skončil tak pod odhadem analytiků (8,5 %) i ČNB (8,6 %). Přestože meziroční inflace byla ve druhém čtvrtletí stále dvouciferná, oproti předešlému čtvrtletí zpomalila z 16,4 na 11,2 %, tím se propad reálných mezd zmírnil z  -6,6 % na  -3,1 %. Reálné mzdy klesají již 7. čtvrtletí v řadě a vrátily se tak na úroveň začátku roku 2018. Průměrná mzda činila 43 193 Kč, mediánová pak 36 816 Kč. Za celý letošní rok čeká prognóza ČBA růst nominálních mezd o necelých 9 %, v příštím roce pak o 6,5 %, dnešní číslo přináší pro letošní rok riziko slabší mzdové dynamiky. 
Nejrychleji rostly mzdy ve 2. čtvrtletí (stejně jako v přechozích čtvrtletích) v odvětví výroby a rozvodu elektřiny a plynu (+13,7 % yoy), následovaly činnosti v oblasti nemovitostí nebo těžba a dobývání, naopak nejpomaleji ve vzdělávání a kultuře (viz tabulka). 

ČNB očekávala růst mezd ve 2. čtvrtletí ve výši 8,6 %, v tržních odvětvích o 9 %, v netržních pak o 6,6 %. Mírněji tak nakonec rostly mzdy jak u tržních odvětví (8,2 %), tak netržních (5,6 %). ČNB ve své poslední prognóze čeká růst mezd v letošním roce o 8,7 %, v příštím roce pak o 7,8 %, ministerstvo financí ve výši 8,1 a 5,8 %, odhad ministerstva financí byl pro 2. čtvrtletí blíže realitě (7,9 %), tudíž odhad celoročního růstu mezd kolem 8 % se zdá nyní pravděpodobnější.

Reálné mzdy po citelném poklesu v loňském roce o 8,5 % budou klesat i letos, ačkoli podstatně mírnějším tempem kolem 2 %. Růst mezd se tak vyrovná růstu inflace až v závěru letošního roku a předhánět jej začne až v roce příštím. Z pohledu vývoje reálných mezd se tak v současnosti pohybuje tuzemská ekonomika na úrovni 1. čtvrtletí 2018 (graf 2). tj. nejníž za posledních 5 let. Je však potřeba brát v potaz, že z definice mzdy neobsahují výdělky OSVČ, jejichž počet - i vzhledem k popularitě švarcsystému v tuzemské ekonomice - je v ČR nad průměrem EU (u mužské populace nad 18 let 20 % oproti 17 % v EU) a může tak celkový obrázek dynamiky výdělků domácností zkreslovat.