Český průmysl se v červenci citelně propadl a zaostal za očekáváním

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Český průmysl se v červenci citelně propadl a zaostal za očekáváním ilustrační foto
Červencová průmyslová produkce skončila výrazně za očekáváním, když meziročně poklesla o 2,8 %, zatímco konsensus analytiků předpokládal mírný růst o 0,5 % (graf 1). Meziměsíční pokles očištěný o sezónnost činil 2,6 %.

Stejně jako v předešlém měsíci tlačí průmysl dolů výroba elektřiny s negativním příspěvkem k růstu ve výši -1,4 p.b. To však platilo i předešlý měsíc a dvouciferný meziroční propad se v červenci i nepatrně zmírnil (graf 2), meziměsíčně pak výroba elektřiny rostla o silných 8 %. Propad ve výrobě elektřiny tak není to hlavní negativní překvapení červencových čísel. To je skutečnost, že poměrně citelný meziměsíční propad zaznamenala většina odvětví zpracovatelského průmyslu a samotný váhově nejsilnější automotive rostl jen o mírných 0,4 %. Zároveň postupným odezníváním nízké srovnávací základny se snižuje i meziroční růst výroby automobilů a tak i jeho příspěvek k meziročnímu růstu průmyslu. V červenci výroba automobilu meziročně rostla o 12,6 % (graf 3) a přispěla k růstu 2,4 p.b., v červnu to bylo 3,6 p.b. (16,7 % yoy) a v předešlých měsících ještě výrazněji. V červenci tak pozitivní vliv automotive patrný v dřívějších měsících již nestačil převážit pokles ostatních průmyslových odvětví a průmysl se dostal do červených čísel.

Ve velkých průmyslových firmách pokračuje pokles zaměstnanosti (-2% yoy), růst mezd oproti červnu mírně zrychlil z 9,1 % na 9,5 % (graf 4).

Nové zakázky meziročně poklesly o 3  %, což bylo taženo jak domácími (-3,8), tak zahraničními zakázkami (-2,6 %). Jde zároveň o hodnoty v nominálním vyjádření, tj. bez vlivu růstu cen (graf 5), což reálný propad zesiluje.

Ačkoli červencová čísla z průmyslu zklamala a jde o nejsilnější meziroční propad od dubna minulého roku (a také samotný meziměsíční pokles o 2,6 % po sezónním očištění je nejsilnější od začátku roku), letní měsíce bývají obvykle více rozkolísané z titulu vlivu celozávodních dovolených a hodnoty je tak obecně potřeba brát s větší rezervou. Tuzemský průmysl však prochází recesí, pouze v dřívějších měsících bylo celkové číslo pozitivně ovlivněno silným růstem výroby automobilů a nízkou srovnávací základnou z loňska. Slabší vývoj průmyslu ale obecně signalizuje řada předstihových indikátorů, a to nejen v ČR, ale i Německu. 

Ačkoli průmysl v průměru za první polovinu letošního roku vzrostl 0,6 % (graf 6) a zpracovatelský sektor pak o 2,3 %, po odeznění příznivého vlivu automotive začne klesat a za celý letošní rok tak stále nelze vyloučit jeho propad, ekonomický konsensus v současnosti čeká celoroční stagnaci.