Mzdy v závěru roku 2023 vzrostly

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Mzdy v závěru roku 2023 vzrostly ilustrační foto
Růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 dosáhl 6,3 % a oproti předešlému čtvrtletí zpomalil ze 7,1 %. Konsensus analytiků dle Reuters činil 6,5 %, odhad ČNB 6,2 %, dnešní hodnota tak skončila velmi blízko zmíněných odhadů. Průměrná meziroční inflace v posledním čtvrtletí zrychlila na 7,6 %, z toho důvodu reálné mzdy v meziročním pohledu poklesly o 1,2 % (graf 1). Z mezičtvrtletního pohledu však již rostou třetí čtvrtletí v řadě. Průměrná mzda činila 46 013 Kč, mediánová pak 39 685 Kč. Za celý rok 2023 růst mezd dosáhl 7,5 %, pro letošní rok čeká prognóza ČBA růst nominálních mezd o 6,5 %, ČNB pak o necelých 6 %. V reálném vyjádření by měly růst kolem 4 %.

Nejrychleji rostly mzdy ve 4. čtvrtletí v odvětví těžby a dobývání a ubytování, stravování a pohostinství, kde meziroční dynamika překonala 10 %, viz tabulka. Nejpomaleji naopak ve veřejné správě (+3,9 %) a zemědělství. V těchto dvou odvětvích byl nárůst nejslabší i z pohledu vývoje od konce roku 2019, kdy průměrné mzdy vzrostly o 25,6 %, zatímco ve veřejné správě o 17 % (tabulka 1, poslední sloupec).

ČNB očekávala růst mezd ve 4. čtvrtletí ve výši 6,2 %, v tržních odvětvích o 6,6 %, v netržních pak o 4,2 %. Růst v tržních odvětvích byl nakonec nepatrně silnější (6,8 %) a v netržních slabší (4,1 %), graf 2, nicméně rozdíly jsou jen mírné. V rámci tržních odvětví přispěl ke zpomalení růstu mezd zejména váhově silný zpracovatelský průmysl, kde růst mezd zpomalil z 8,2 na 7,1 % yoy. U netržních ke zpomalení přispěla zejména veřejná správa (zpomalení ze 7,1 % na 3,9 %), v opačném směru pak působilo vzdělávání (nárůst ze 3,4 na 4,8 % yoy).

V mezičtvrtletním pohledu (po sezónním očištění) mzdy vzrostly o 1,5 % a v posledních 3 čtvrtletích mezičtvrtletně rostly i v reálném vyjádření, jelikož mezičtvrtletní růst překonal mezičtvrtletní růst inflace. I přes mírný růst reálných mezd však zůstala jejich úroveň v loňském roce o více než 10 % nižší oproti vrcholu v roce 2021. 

Za celý loňský rok nominální mzdy vzrostly o 7,5 % (graf 3), vzhledem k dvouciferné meziroční inflaci však meziroční propad reálných mezd pokračoval, ačkoli byl oproti roku 2022 podstatně mírnější (-2,9 %). V letošním roce by měly reálné mzdy vzrůst, a to kolem 4 %, část nárůstu v čistém vyjádření však bude kompenzován vlivem konsolidačního balíčku.