Inflace v únoru poklesla na 16,7 %

Únorový meziroční růst cen zpomalil z lednových 17,5 % na 16,7 %, což je hodnota nepatrně nad odhadem analytiků dle Reuters (16,6 %) i odhadem ČNB (16,5 %). Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,6 % po 6 % v lednu (graf 1).
Inflace v únoru poklesla na 16,7 % ilustrační foto
Hlavní příčina mírného poklesu meziroční inflace byla spojená s bydlením (viz tabulka 1), kde mírně klesaly oproti lednu jak ceny energií, tak ceny vlastnického bydlení (imputované nájemné). Z titulu vysoké srovnávací základny však meziroční dynamika klesla citelněji, v případě cen energií tak snížila meziroční inflaci o 0,4 procentního bodu, imputované nájemné pak 0,2 p.b. (viz tabulka 2, poslední řádky). Imputované nájemné začalo v posledních měsících klesat (graf 2) a tak jak v druhé polovině roku 2021 pomáhalo inflaci zrychlovat, nyní pomáhá v rychlejším snižování. Bez této položky by však meziroční inflace činila 18 % (graf 3). Ceny potravin po dalším citelném lednovém zdražení v únoru již rostly jen mírně, a to o 0,6 %. Meziroční růst potravin tak zvolnil z 25,6 na 24,6 % a meziroční inflaci také mírně snížil.
Vývoj inflace (% yoy, mom)


Pramen: ČSÚ, ČBA

Imputované nájemné


Pramen: ČSÚ, ČBA

Inflace a alternativa bez imputovaného nájemného (% yoy)


Pramen: ČSÚ, ČBA
Proinflačně v únoru působily alkoholické nápoje, ceny dovolených, kultury či zboží pro údržbu domácností, kde příspěvky k meziroční inflaci oproti lednu rostly (viz tabulka 2).

Prognóza ČBA očekává stejně jako ČNB průměrnou inflaci v letošním roce ve výši 10,8 %, v příštím roce pak mírně nad 3 % (ČNB 2,1 %). Odhady inflačního vývoje jsou však velmi nejisté a budou se tak odvíjet nejen od vývoje cen komodit na světových trzích, ale i letošní dynamiky mezd či ukotvenosti inflačních očekávání. Dosavadní letošní inflační čísla však spíše naznačují, že inflační tlaky odeznívají poměrně pomalu a velká část poklesu meziroční inflace je tažena zejména statistickým efektem vyšší srovnávací základny, případně pokles u některých cen je nahrazován růstem jiných cenových okruhů. Pokud se podíváme na sezónně očištěnou meziměsíční inflaci bez administrativních a regulovaných cen, tak zůstává v posledních 3 měsících na velmi podobné úrovni (graf 5) a její snižování je poměrně mírné. Tento vývoj tak posouvá odhad celoročního vývoje inflace nepatrně nad 11 %.
Elektřina a plyn (% yoy)


Pramen: ČSÚ, ČBA
Inflace bez regulovaných a administrativních cen (% mom sa)


Pramen: ČSÚ, ČBA
Tabulka 1

Tabulka 2 – detailní kategorie spotřebního koše a hlavní pro a proti inflační směry