Inflace v říjnu vzrostla na 8,5 %, skončila mírně nad očekáváním centrální banky i trhu

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Inflace v říjnu vzrostla na 8,5 %, skončila mírně nad očekáváním centrální banky i trhu ilustrační foto
Říjnová inflace vzrostla z 6,9 na 8,5 %. Odhad analytiků dle Reuters čekal zrychlení na 8,4 %, ČNB pak na 8,3 %. Meziroční nárůst byl tažen zejména statistickým vlivem nízké srovnávací základny z loňska, kdy po zavedení úsporného tarifu pro domácností cena elektřiny výrazně poklesla. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace v říjnu činila 5,8 % a oproti září by se snížila o více než procentní bod. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %, což bylo mírně nad očekávání trhu i ČNB předpokládající stagnaci cen. Inflační tlaky však obecně dále odeznívají, hlavním tahounem meziměsíční inflace v říjnu byly ceny potraviny.

Ceny elektřiny z meziměsíčního pohledu pokračovaly v říjnu v poklesu, a to o 1,7 %. Z důvodu nízké srovnávací základny však meziroční růst cen elektřiny zrychlil z 16,5 % v září na téměř 150 %. Jen tento statistický efekt tak stál za většinovým růstem meziroční inflace oproti září, viz graf 1. Meziroční růst inflace tlačily v říjnu dolů naopak nejvíce ceny potravin (viz tabulka 1, poslední řádek), a to zejména vlivem vysoké srovnávací základny, jelikož ceny potravin v samotném říjnu vzrostly o 1,2 %.

Právě ceny potravin meziměsíční inflaci zvýšily nejvýznamněji a její říjnový růst byl pak nad rámec běžné sezónnosti (viz graf 2). Meziměsíčně rostly ceny také v odívání, obuvi, což je však pro toto období v roce typické (tabulka 2). 

Říjnový růst meziroční inflace byl spíše optický, meziměsíční vývoj cen však potvrzuje, že inflační tlaky opadávají. To je patrné například i z vývoje meziměsíční inflace očištěné od regulovaných administrativních vlivů, které se dostaly na úrovně z první poloviny roku 2021 a po anualizovaní se pohybuje již pod 2% cílem ČNB (graf 3). Od února do října (bez lednového přecenění) vzrostly ceny letos jen o 0,5 %.

Centrální banka předpokládá, že inflace se v lednu bude pohybovat kolem 3% hranice a v příštím roce dosáhne v průměru 2,6 %. Poslední konsensuální odhad ekonomů v šetření Focus Economics očekává inflaci v příštím roce ve výši 2,8 %, což by měla být nejnižší hodnota v regionu (tabulka 3). Je tak patrné že odhady inflace v tuzemské ekonomice pro příští rok se již pohybují poblíž cíle centrální banky, ačkoli samotné lednové přecenění je nadále rizikem společně s pokračujícím meziměsíčním růstem některých položek spotřebního koše.

Tabulka 1: meziroční vývoj inflace dle položek nejvíce zvyšující/snižující YoY inflaci oproti září
Tabulka 2: meziměsíční vývoj inflace