Důvěra v březnu mírně vzrostla zejména díky optimističtějším vyhlídkám průmyslu

Komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA.
Důvěra v březnu mírně vzrostla zejména díky optimističtějším vyhlídkám průmyslu ilustrační foto
Ekonomická důvěra v březnu vzrostla zejména díky průmyslu, kde se citelně zlepšilo očekávání ohledně budoucí výroby. Tento ukazatel je však poslední měsíce velmi rozkolísaný, což odráží stále nejistou a rychle se měnící situaci s dodávkami potřebných dílů pro výrobu. Také maloobchod hodnotí budoucí vývoj pozitivněji. Naopak důvěra domácností v březnu opět mírně klesla, a to zejména tím, že větší část respondentů hodnotí svou finanční situaci hůře než před rokem (graf 1). Pozitivním signálem pak je, že dále klesají obavy domácností z růstu cen. U firem klesají inflační očekávání zejména v průmyslu, u dalších segmentů je však pokles velmi pozvolný. Březnové indikátory důvěry tak působí nadále poměrně smíšeně. Přes optimističtější vyhlídky průmyslu stále potvrzují složitou příjmovou situaci domácností a jen velmi pozvolna klesající očekávání budoucího růstu cen u řady firem.

Důvěra domácností v březnu po dvou předešlých nárůstech opět poklesla. Šlo však jen o relativně mírný pokles způsobený především tím, že se mírně zvýšil počet domácností hodnotících vlastní finanční situaci hůře než před rokem. Takových domácností je nyní více než třetina, zatímco před rokem jich bylo kolem 10 %.  Výhled na ekonomickou situaci v příštím roce byl hodnocen méně negativně, snížily se také mírně obavy z růstu nezaměstnanosti. Ačkoli se důvěra domácností začala v letošním roce obecně zlepšovat, stále zůstává z historického pohledu nízká a jen nepatrně nad úrovní „krizových“ let 2012/13. (graf 1 - Spotřebitelé).
Důvěra mezi podnikateli se naopak po únorovém poklesu zvýšila, a to zejména růstem důvěry v průmyslu a v maloobchodě. Vývoj v průmyslu je však velmi rozkolísaný a v posledních měsících tažen především očekávaným vývojem výroby v příštích měsících. Toto očekávání v únoru citelně pokleslo zatímco v březnu naopak vzrostlo. Problémy s díly, které způsobily zkraje roku odstávky výroby, se tak patrně z březnových čísel zlepšují. Důvěra dále vzrostla v maloobchodě, kde se také více zlepšilo očekávání ekonomické situace v příštích měsících. Naopak ve službách a stavebnictví důvěra klesla. Ve službách z titulu horší současné situace a poptávky minulých měsíců, ve stavebnictví pak zejména citelným zhoršením očekávání.  Celková důvěra mezi podnikateli je tak na nejvyšší úrovni od minulého léta.
Očekávání vývoje prodejních cen se dále snížilo v průmyslu a je tak nejnižší za poslední dva roky. V ostatních segmentech však klesalo jen velmi mírně a v případě služeb pak poslední dva měsíce opět mírně roste. Očekávání růstu cen jsou tak sice podstatně nižší než před rokem, kdy byly na svém vrcholu, stále však zůstávají poměrně vysoké. Naopak u spotřebitelů se poměrně překvapivě dále citelně snížily obavy z růstu cen, které jsou tak nejnižší od září 2016, což ocení ČNB z pohledu sledování inflačních očekávání (graf 2 & 3).