ČNB ve čtvrtek zřejmě sníží sazby o půl procentního bodu

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
ČNB ve čtvrtek zřejmě sníží sazby o půl procentního bodu ilustrační foto
ČNB bude tento čtvrtek rozhodovat o měnové politice, k dispozici také bude mít novou makroekonomickou prognózu, která bude oproti prognóze z února ukazovat v letošním roce příznivější ekonomický růst, nižší inflaci, ale také pomalejší trajektorii poklesu úrokových sazeb. Centrální banka patrně sníží sazby ve čtvrtek opět o půl procentního bodu, zrychlení poklesu sazeb však tentokrát ani s březnovou inflací u 2% cíle není ve hře z důvodu změn očekávání na pomalejší pokles sazeb v zahraničí. Trh je tak z důvodu globálního vývoje naladěn více jestřábím směrem a očekává pokles sazeb mezi čtvrt a půl procentním bodem, analytici situaci vidí jednoznačně a čekají snížení sazeb o 0,5 pb. Vzhledem k přetrvávající inflaci v okruhu služeb, nejen v ČR, ale i ve světě, a přehodnocení výhledu na kroky Fedu a případně i ECB, ČNB tempo snižování sazeb v druhé polovině roku citelně zpomalí. Příští týden tak může jít o poslední půlprocentní snížení sazeb a další kroky již budou následovat po tradičních „čtvrtkách“.

Nová prognóza centrální banky bude oproti té zimní z počátku února v několika oblastech citelněji revidována, některé změny jsou však do jisté míry předvídatelné a neměly by výrazněji překvapit. Pro letošní rok předpokládala zimní prognóza ČNB růst domácí ekonomiky jen o 0,6 %. V kontextu příznivější revize dat za poslední čtvrtletí minulého roku a relativně pozitivního obratu v indikátorech důvěry i odhadech vývoje německé ekonomiky by se měl růst v nové prognóze pohybovat v rozmezí 1 až 1,5 %, jak čeká většina současných odhadů. 

Inflace naopak bude přehodnocena pro letošní rok směrem dolů z 2,6 % blíže k 2% hranici, jelikož vývoj v prvním čtvrtletí byl citelně pod očekávání ČNB (2,9 % vs 2,1 %). Naopak odhad inflace v příštím roce by mohl mírně vzrůst, zejména v 1. pol. roku, kdy ji ČNB čeká pod 2% cílem. To by mělo jít na vrub více setrvalé inflaci ve službách, silnější poptávce a slabší koruně. Ta bude v nové prognóze patrně slabší, jak plyne z dosavadního vývoje, kdy je koruna vůči euru od začátku roku o 2 % slabší oproti předpokladu ČNB (25,12 year-to-date vs. 24,7 pro 1H24), graf 1. 

Tento vývoj tak povede velmi pravděpodobně k citelnému přehodnocení rychlosti poklesu úrokových sazeb. Svou roli bude mít i skutečnost, že reálný pokles sazeb bude za 1. polovinu roku zhruba o 1 procentní bod nižší oproti předpokladu zimní prognózy a dohánění tohoto vývoje by vyžadovalo zrychlení snižování sazeb, které by dopadlo citelněji na kurz koruny – a to zejména nyní v kontextu výrazného přehodnocení pomalejšího snižování sazeb v zahraničí. Zatímco původní prognóza tak čekala repo sazbu v posledním čtvrtletí letošního roku pod úrovní 3 % (graf 2), v nové prognóze se může úroveň koncem roku pohybovat až kolem 4 %. 

Uvedený vývoj trajektorie sazeb bude na vrub výše uvedeným důvodům, nikoli z důvodu přehodnocení úrovně rovnovážné úrokové sazby. Ta se podle dosavadního předpokladu pohybuje v nominální úrovni kolem 3 %, bankovní rada se však vůči tomuto scénáři dříve vymezovala s tím, že se nachází patrně výše. Dílčí informace zveřejněné experty ČNB však naznačují, že se modelový předpoklad r* v nové prognóze výše neposune, maximálně mohou být zveřejněny alternativní scénáře, mezi kterýma bude i scénář s vyšší úrovni r*. Pokud se tak samotná r* v modelu ČNB nezmění, repo sazba by tak v roce 2025 měla směřovat stále k této úrovni i v nové prognóze.

Trhy jsou v současnosti po přehodnocení poklesu úrokových sazeb ze strany Fedu extrémně citlivé. Zatímco začátkem roku byl trh přesvědčen, že Fed letos sníží sazby o tradiční „čtvrtku“ 6krát (tj. o více než 1 p.b.) nyní čeká zhruba jedno snížení (a možná žádné). Zatímco tak trh „trpěl“ začátkem roku holubičím zkreslením (mezi řádky četl vše tak, že sazby budou klesat letos rychleji), v současnosti se nachází v opačném módu a bude si tak novou prognózu i sdělení na tiskové konferenci patrně interpretovat v jestřábím duchu (sazby půjdou letos dolů pomaleji). To je již patrné v samotném tržním očekávání, kdy trh výrazně přehodnotil odhad rychlosti poklesu sazeb ČNB. Zatímco ještě koncem února předpokládal, že se hlavní sazba ČNB bude koncem roku pohybovat kolem 3 %, nyní už čeká úroveň kolem 4,25 % (graf 3).  Opatrnější očekávání jsou pak v sazbách zaceněny i na samotné čtvrteční jednání, kdy trh nečeká pokles sazeb ani o 0,5 p.b., zatímco očekávání analytiků dle šetření agentury Reuters jsou jednoznačná, všech 15 oslovených ekonomů čeká pokles sazeb o půl procentního bodu. To se i vzhledem k dřívějším vyjádřením představitelů ČNB zdá jako nejpravděpodobnější scénář čtvrtečního jednání.