Červnový podíl nezaměstnaných osob mírně poklesl na 3,4 % dle očekávání analytiků

Ekonomický komentář J. Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Červnový podíl nezaměstnaných osob mírně poklesl na 3,4 % dle očekávání analytiků ilustrační foto
Podíl nezaměstnaných osob (dle metodiky MPSV) v červnu mírně poklesl na 3,4 % z květnových 3,5 % dle očekávání analytiků. Obecně bývá pokles nezaměstnanosti v červnu ještě typický a souvisí s tradiční sezónností a rozjezdem sezónních prací ve stavebnictví, cestovním ruchu, hotelnictví, atd. (graf 1). Pokud bychom však údaje sezónně očistili, podíl nezaměstnaných osob od konce minulého roku vesměs stagnuje (graf 2). Trh práce je tak do velké míry vyčerpaný a ačkoli lednová hodnota byla na úrovni roku 2018, v červnu je rozdíl oproti červnu 2018 již půl procentního bodu a nezaměstnanost tak neklesá na předcovidové hodnoty (graf 3).
Na úřadech práce tak bylo koncem června necelých 250 tis. uchazečů o zaměstnání, (dosažitelných 226 tis). tj. zhruba o 4,1 tis. méně než předchozí měsíc a zhruba o 18,5 tis. více než před rokem. Nicméně 5,9 % tvoří uchazeči z Ukrajiny (15,9 tis). Volný počet pracovních míst se v červnu opět mírně zvýšil o 1 tis. na 286,7 tis. a opět se tak v posledních měsících dostal počet volných míst nad počet uchazečů o zaměstnání, ačkoli samotná tato statistika trpí řadou neduhů a je potřeba ji brát s rezervou. 
Navzdory tomu, že hodnoty z reálné ekonomiky zůstávají v letošním roce spíše slabší, tuzemský trh práce se stále drží překvapivě v dobré kondici. Poslední prognóza ČNB očekávala podíl nezaměstnaných osob ve 2. čtvrtletí ve výši 3,6 % a realita byla nakonec mírně příznivější (3,5 %). Statistiky z trhu práce tak opět překvapují mírně příznivějšími čísly, ačkoli celoroční hodnota stále směřuje vesměs k 3,7 %, což je odhad poslední prognózy ČBA i České národní banky. Tuzemský trh práce tak zůstává stále vyčerpaný a do jisté konzervuje současný stav tuzemské ekonomik v tom smyslu, že nízká nezaměstnanost zabraňuje větším projevům ekonomického zpomalení, na druhou stranu však vyčerpaný trh práce omezuje možnosti dalšího růstu.