Červencová inflace se snížila na 8,8 % yoy

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Červencová inflace se snížila na 8,8 % yoy ilustrační foto
Červencový meziroční růst cen zpomalil na 8,8 % z červnových 9,7 %, což je hodnota v souladu s odhadem analytiků dle Reuters a nepatrně pod novým odhadem ČNB z poslední prognózy ve výši 8,9 %.  Meziměsíčně ceny rostly o 0,5 %, zatímco v předešlých dvou měsících o 0,3 %, což je však pro červenec typické díky sezónním vlivům. Meziroční inflace tak zůstává na nejnižší hodnotě od konce roku 2021 (graf 1).

Hlavní příčina meziměsíčního růstu cen o 0,5 % byl růst cen dovolených z titulu letní sezony (+ 23 %), to je však běžný sezónní jev, loni rostly také o 23 %, v červenci roku 2019 o 25 %, v září pak tyto ceny jdou naopak obvykle výrazně dolů. Dalším faktorem byly ceny pohonných hmot (+1,8 %) a pokračující růst cen nájmů (+1,5 %). Dále k růstu přispěl opětovný růst položky imputovaného nájemného, růst cen tabáku, či stravovacích služeb (viz tab. 1, horní část), naopak k poklesu přispěl zejména další pokles cen potravin (-0,8 % mom), energií či zboží pro údržbu domácností.

Vzhledem k vysoké srovnávací základně pak meziroční růst cen poklesl z 9,7 na 8,8 %. K poklesu přispívala většina cenových okruhů, i přes to, že některé z nich nadále meziměsíčně rostly (viz tabulka 2). Nejvýrazněji tak efekt srovnávací základny společně s meziměsíčním poklesem působil u potravin, kde se meziroční růst snížil z 11,6 na 9,2 %, což z meziroční inflace oproti červnu „ukouslo“ téměř půl procentního bodu, stejně jako předešlý měsíc. Dalším faktorem byly ceny energií (ceny zemního plynu poklesly o 1,8 %, meziročně z 40 na 35,5 %), a i přes meziměsíční růst také položka imputovaného nájemného. Zde rovněž působí silně efekt srovnávací základny a poměrně vysoká váha této položky ve spotřebním koši, bez ní by celková inflace činila 9,9 %.

Červencový pokles meziroční inflace byl stejně jako v předešlých měsících tažen převážně vlivem vysoké srovnávací základny z loňského roku. Inflaci tak táhly dolu zejména ceny potravin a bydlení. Nadále předpokládáme, že inflace v letošním roce se bude pohybovat kolem hranice 11 %, což je v souladu s předpokladem poslední prognózy ČNB i ČBA. Zatímco pokles meziroční inflace v první polovině roku byl relativně rychlý, v druhé půlce roku se pokles zpomalí a meziroční inflace pravděpodobně neklesne pod 7% hranici a v závěru roku pak mírně zrychlí. 

Nejvýraznějším rizikem je však v tuto chvíli inflace příštího roku. Ta sice z titulu srovnávací základny výrazně poklesne, hlavní nejistotou však je, že se nedostane dlouhodoběji k úrovni k 2-3 %, ale „zakoření“ v tuzemské ekonomice na vyšší úrovni. Jádrové ceny po zohlednění sezónních vlivů se však v posledních měsících snižují na hodnoty běžné před pandemií, což riziko pro inflaci příštího roku snižuje. Klíčová však stále bude lednová inflace a další vývoj cen energií v kontextu rizik války na Ukrajině.