Ceny zemědělských výrobců pokračují v dvouciferném poklesu

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Ceny zemědělských výrobců pokračují v dvouciferném poklesu ilustrační foto
Ceny výrobců v březnu vyznívají opět smíšeně, dvouciferný meziroční propad cen u zemědělských výrobců sice pokračuje, ceny však z meziměsíčního pohledu skokově vzrostly u cen rostlinné výroby nad rámec běžného sezonního vývoje. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně poklesly, což však bylo zejména vlivem energií. Příznivěji tento měsíc naopak vyznívají ceny služeb, jejichž meziměsíční růst na rozdíl od předešlého měsíce nevybočuje z tradičního březnového vývoje předcovidových let (graf 1).  Dnešní čísla tak z pohledu měnové politiky přináší menší rizika ohledně vývoje cen služeb, na druhou stranu současné očekávání ohledně dalšího vývoje sazeb ČNB je ovlivňováno především globálními faktory a předpokladem trhu, že hlavní centrální banky budou letos snižovat sazby nakonec pomaleji.

Ceny průmyslových výrobců v březnu poklesly o 0,1 % mom, zatímco konsensus analytiků očekával růst o 0,3 %. Meziroční dynamika pak stagnovala oproti mírnému poklesu v únoru. Většina cenového vývoje v březnu však byla tažena poklesem cen energií o 1,1 %, zatímco bez energií ceny rostly meziměsíčně o 0,5 % a meziroční dynamika by zmírnila pokles z -1,3 na -0,8 % yoy. Proinflačně tak působily ceny chemických látek či elektrických zařízení. Také ceny potravinářské výroby po roce poprvé meziměsíčně vzrostly a jejich meziroční pokles zmírnil z -5,9 na -5 %. Přitom vazba mezi vývojem cen potravin ve spotřebním koši a vývojem cen potravinářské výroby je poměrně úzká a březnový vývoj tak předznamenává zvolnění dosavadního poklesu cen potravin (graf 2).

Ceny zemědělských výrobců pokračovaly v březnu v dvouciferném meziročním poklesu, ten však oproti únoru zmírnil z -19 na -13 %, a to zejména skokovým růstem cen rostlinné výroby o téměř 6 %. Jedná se o silné meziměsíční číslo, které je citelně nad tradičním březnovým vývojem (graf 3). Dle poznámky ČSÚ však mohlo být taženo i změnou struktury vah.

Ceny stavebních prací meziměsíčně nepatrně rostly (0,3 %), což je nepatrně nad dlouhodobým průměrem, meziročně však ceny stagnovaly na 1,6 %. Ceny stavebního materiálu rovněž stagnovaly a meziročně byly nižší o necelá 2 %.

Ceny služeb pro podniky rostly o 0,7 % mom, což je hodnota relativně v souladu s běžným březnovým vývojem (graf 4). To je do jisté míry uklidňující zpráva po únoru, kdy ceny služeb rostly citelně nad běžnou sezónnost a zvyšovaly obavy o persistenci inflace v tomto cenovém okruhu. Meziročně ceny služeb zpomalily z 4,9 na 4,1 %.  

Březnová čísla tak přináší určité uklidnění z pohledu budoucího vývoje cen služeb, jelikož po silném únorovém růstu se meziměsíční dynamika cen vrátila k běžné dlouhodobé úrovni předinflačních let. To vesměs platí i pro ceny stavebních prací a ceny v průmyslové výrobě (graf 5), pokud porovnáme březnový meziměsíční vývoj s březnovým vývojem let 2011-2020. Výrazně nad tímto vývojem byly ceny v zemědělství, z jednoho měsíce však není nutné dělat silné závěry, zároveň tento vývoj může být částečně tažen i technickými faktory změn vah. 

V současnosti výhled na budoucí kroky ČNB ovlivňují spíše globální faktory, a to zejména přehodnocování výhledu na letošní snižování sazeb ze strany Fedu. Pomalejší pokles inflace a nadále dobrá kondice tamní ekonomiky vedla trh k přehodnocení rychlosti tempa poklesu sazeb, což způsobilo posun úrokových sazeb směrem nahoru a ovlivňuje to i očekávání trhu pro ČNB, tj. zda bude moci snižovat sazby tak rychle v prostředí, kdy hlavní centrální banky budou s uvolňováním měnové politiky letos opatrnější, než se předpokládalo ještě několik měsíců nazpět.