Ceny v zemědělství a průmyslu klesají nad očekávání

Ekonomický komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA
Ceny v zemědělství a průmyslu klesají nad očekávání ilustrační foto
Ceny výrobců v dubnu vyznívají smíšeně. Na jednu stranu v dubnu citelně poklesly ceny zemědělských výrobců, což společně s vysokou srovnávací základnou vede k meziroční stagnaci cen, zatímco v březnu byl ještě růst dvouciferný. Nad očekávání analytiků také poklesly ceny průmyslových výrobců, kde byl pokles tažen nejen energiemi, a meziroční růst průmyslových cen se dostal poprvé od září 2021 opět pod dvouciferné hodnoty. Na druhou stranu ceny služeb pokračovaly v růstu o 1,6 % meziměsíčně a meziroční dynamika tak začala opět zrychlovat. V cenách výrobců tak postupně odeznívá rychlý růst cen z titulu akcelerujících cen řady komodit v loňském roce, což vede nejen k meziročnímu poklesu cen, ale i meziměsíčnímu nad rámec běžné sezónnosti, nicméně proinflační vlivy se začínají postupně přelívat do jiných části ekonomiky a okruhů služeb, což bude stále vyžadovat pozornost ze strany centrální banky a neumožní ji tak patrně měnovou politiku začít během letošního roku citelněji uvolňovat (graf 1).

Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly o 3,3 %. Zatímco v březnu byl pokles tažen rostlinnou výrobou, v dubnu zesílil i u živočišné výroby a v obou případech byl silnější než 3měsíční průměr. Podstatné také je, že je cenový pokles výraznější, než by odpovídalo běžné sezónnosti v této části roku, kdy ceny zem. výrobců běžně klesají (graf 2). Celkově tak ceny zemědělských výrobců z meziročního pohledu již nerostou, vývoj je však velmi různorodý, rostlinná výroba začala meziročně již klesat o 12 % (poprvé od října 2020), živočišná však stále roste o 20 %, nicméně růst zvolňuje (v březnu 30 %), graf 3.
Ceny průmyslových výrobců poklesly nad očekávání (-1,2 % mom vs. -0,2) a meziroční dynamika tak zvolnila z 10 na 6 %. Meziměsíční pokles byl tažen z poloviny energiemi (-2,6 %, příspěvek -0,6 p.b.), ale na rozdíl od března zesílil i pokles neenergetické části (-0,6 % příspěvek -0,5 p.b.). K poklesu přispěly citelně například i ceny potravinářské výroby, což je příznivé z pohledu výhledu na ceny potravin pro konečné spotřebitele (z 23,4 na 16,1 % yoy, meziměsíčně o 0,6 %) 
Ceny stavebních prací meziměsíčně rostly o 0,3 % a meziroční dynamika poklesla z 9 na 7,8 %. Ceny stavebního materiálu po třech měsících opět mírně poklesly a  meziroční růst zvolnil z 10 na 6 % (graf 4). 

Ceny služeb pro podniky však pokračovaly v růstu kolem 1,5 % meziměsíčně jako v předešlých třech měsících a meziměsíční dynamika tak výrazně překonává standardy minulých let (viz graf 2, vpravo dole), meziroční růst tak začal opět zrychlovat (z 5,7 na 6,2 %). Rostly ceny za služby v oblasti nemovitostí (+1,4 % mom), v pozemní dopravě (+2,1 %), v oblasti programování (+3,2 % mom), za reklamní služby a průzkum trhu (+4,4 %) a za služby v oblasti zaměstnání o +(5,0 % mom).