Bankovní statistika za duben 2024

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce České bankovní asociace
Bankovní statistika za duben 2024 ilustrační foto
Dubnová data přinesla mírné oslabení meziroční dynamiky růstu čerpaných úvěrů, nejvíce u podniků, kde se tempo snížilo z 10,7 % na 9,3 %, zatímco půjčky domácnostem meziročně vzrostly o 4,5 % oproti březnovým 5 %. Čerpání nových spotřebitelských úvěrů přitom stouplo v dubnu na 12 miliard korun, hypoték 18,75 miliardy korun. Meziročně jde o vzestup o 8 %, zatímco úvěry na bydlení vzrostly o 3,2 %.

Nové firemní úvěry v eurech stouply v dubnu v přepočtu o necelých dvacet miliard korun při úrokové sazbě 5,3 %, korunové půjčky vzrostly o 23,4 miliardy korun při sjednaném úročení nových obchodů 7,1 %; úrokový diferenciál mezi eurovými a korunovými půjčkami tak dosahuje 1,8 procentního bodu.

Pokud jde o časovou strukturu úvěrů, podle bankovní statistiky ČNB zaznamenaly nejvýraznější meziměsíční nárůst o téměř 6,7 miliardy korun krátkodobé korunové úvěry se splatností do jednoho roku. Naopak objem střednědobých a dlouhodobých úvěrů v dubnu stagnoval.

Vývoj hlavních segmentů úvěrového trhu (meziročně, v %)
U vkladů by pokles jejich úročení, který sledujeme od prosince minulého roku, a optimističtější spotřebitelská nálada měly vést k postupnému návratu míry úspor k dlouhodobému průměru. 

Meziroční dynamika vkladů domácností dosáhla za poslední roky svého dna v pololetí roku 2022, od té doby téměř každý měsíc stoupala a nyní se již čtvrtý měsíc drží nad osmi procenty, tedy stále relativně vysoko. Meziměsíčně stouply netermínované vklady obyvatelstva o téměř 37 miliard korun na 2,519 bilionu korun, zatímco termínované nepatrně poklesly z 959,9 na 959,6 miliard korun. Změna nálad směrem k větší ochotě utrácet se tedy ještě do poklesu vkladů nepromítla.

Pokud se podíváme na graf vývoje meziroční dynamiky vkladů nefinančních podniků, je zde mnohem vyšší volatilita charakterizovaná vzestupy a poklesy křivky, často velmi prudkými. Momentálně vidíme pokles tempa od prosince z meziročních 7,5 % na březnových 5,4 % a dubnových 5,5 %. Netermínované firemní vklady stouply téměř o 18 miliard korun na 970,4 miliardy korun, u termínovaných úložek došlo k meziměsíčnímu poklesu o necelých 5 miliard korun na 587 miliard korun

Vývoj vkladů v hlavních segmentech (meziročně, v %)
Nevýkonné úvěry - pořád blízko minim

Po roce 2020 se díky masivním podporám, které zadlužily stát, recese nepromítla na úvěrovém portfoliu bank tak, jako v předchozích cyklech. Jednoduše řečeno, úvěrové portfolio v Česku působících bank je nadále zdravé „jako řípa“. V případě nefinančních podniků je podíl nevýkonných úvěrů na 2,6 %, tedy o sedm setin procentního bodu od absolutního minima. Domácnosti jsou s 1,25 % nevýkonných úvěrů na  mimořádně příznivé hladině již třetí měsíc v řadě. Hypotéky se nadále splácejí jako hodinky, podíl nesplácených se drží na hladině kolem 0,6 % už skoro dva roky.

Nevýkonné úvěry v hlavních segmentech (v %)
Poznámka: meziroční srovnání stavových veličin (stavy úvěrů k datu, tedy nikoli nové obchody za měsíc) zkresluje „faktor Sberbank“, která loni na jaře přišla o licenci, takže z bankovní statistiky vypadly všechny úvěry, nepojištěné vklady a část pojištěných vkladů, které si bývalí klienti Sberbank zpočátku ponechali doma. Za duben 2023 a dále už portfolio úvěrů Sberbank v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun znovu v bankovní statistice figuruje za cenu pořízení 41 miliard korun, neboť je převzala jednou smlouvou jiná banka. V meziročním srovnání toto zkreslení bude patrné zvlášť u úvěrů až do dubna 2024.